Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/soft/public_html/fb/php/breton_gi_lyubov_kotoraya_sotvorila_istoriyu_istorii_lyubvi_v_istorii_francii_1/breton_gi_lyubov_kotoraya_sotvorila_istoriyu_istorii_lyubvi_v_istorii_francii_1_GG_5.php on line 2